Pallbock 2 steg

Egenskaper/Beskrivning

Höjd: 500 mm