Pallbock 4 steg

Egenskaper/Beskrivning

Höjd: 995 mm