Pallbock 3 steg

Egenskaper/Beskrivning

Höjd: 750 mm