Lift & Fallskyddsutbildning

Lift & Fallskyddsutbildning

Att arbeta med lift eller på höga höjder innebär ett visst mått av risktagande. Därför kan det vara bra att lära sig hantera fallskyddsutrustningar och liftar på ett korrekt sätt. Genom att gå lift-och fallskyddsutbildning hos oss kan du uppnå den kunskap samt...