Putsspruta

Trattpistol:För sprutning av olika fasadmaterial.
Tryckluftsdriven:Lågtryck
Arbetstryck:2-3 bar
Extra avgifter
Ev, rengöringsavgift