Vägskyltar

Egenskaper/Beskrivning

Skyltar: C39-Förbud mot att stanna och parkera
C35-Förbud mot att parkera
B2-Stopp
D2-Påbjuden körbana
B7-Mötande trafik har väjningsplikt
E17-Återvändsgränd
F24-Färdriktning vid omledning
F26-Körfält avstängt
X1-Markeringspil
X2-Markeringsskärm för hinder
X3-Markeringsskärm för sidohinder H/V och V
E11-2-Rekomenderad hastighet 20km
E11-3-Rekomenderad hastighet 30km
E11-4-Rekomenderad hastighet 40km
E11-5 Rekomenderad hastighet 50km
E11-6 Rekomenderad hastighet 60km
E11-8 Rekomenderad hastighet 80km
A20-Varning för vägarbete
A21-Slut på vägarbete
A11-Varning för stenskott
A27-Varning för svag vägkant
A22-Varning för flerfärgssignal
A9-Varning för farthinder
A10-Varning för ojämn väg
B1-Väjningsplikt
C31-9 Hastighetsbegränsning (90km)
C31-8 Hastighetsbegränsning (80km)
C31-7 Hastighetsbegränsning (70km)
C31-5 Hastighetsbegränsning (50km)
C1-Förbud mot infart med fordon
B6-Väjningsplikt
Arbete på väg-2km
Arbete på väg 0,2-3km
Rek 30km – 200m
Vakt-200m
Vakt
Bilkö 0,2 – 1km
Invänta lots
Förbud gäller genomfart
Varning tjälskador
Olycka