Ullisol Lösullsmaskin

Egenskaper/Beskrivning

För blåsning av lösull på vindar, snedtak, väggar, golv m.m. Mycket robusta, tåliga och stabila i sin konstruktion. Gjorda för att klara av tuffa och krävande arbetspass.
Fläkten är specialkonstruerad för att riva och finfördela material för exakt och bra densitet. Klarar utan problem all slags lösull, cellulosaull, stenull, glasull, stenull m.m.
Har med glasull matat med hastighet av 14 m³/timmen . Har också testat med 50 meter slang utan någon nämnvärd förlust. Stenull gav samma resultat. Cellulosa minst 18 m³/timmen. Kapaciteten är faktiskt mycket högre än ovanstående siffror men begränsningen sitter i hur mycket man hinner mata.

Längd: 900 mm
Bredd: 550 mm
Höjd: 850 mm
Elmotor: 4 kW
Tillval
Lösullsslang