Ställnings Vinsch

Egenskaper/Beskrivning

Info:
Max last:
Vajer längd:
Vikt: 18 kg