Putsspruta

Egenskaper/Beskrivning

Trattpistol: För sprutning av olika fasadmaterial.
Tryckluftsdriven: Lågtryck
Arbetstryck: 2-3 bar
Extra avgifter
Ev, rengöringsavgift