Horisontalslinga/Fallskydd

Egenskaper/Beskrivning

Längd: 1 m + Falldämpare
Information
Om blocket skall användas horisontellt och användaren faller över kant så sätts blockets falldämpare ur spel samt att vajern inte är dimensionerad för skarpa kanter.
För att vissa fallskyddsblock skall uppfylla certifieringen för skarpa kanter kompletterar man med Rebel Horisontalslinga. Slingan har en förstärkt vajer och en extra falldämpare på användarens sida om kanten.