Vattentoa

Längd:1,2 m
Bredd:1,4 m
Höjd:2,54 m
Vikt:350 kg
Anslutning avlopp:110 mm
Pris:60 kr/dygn