Vägskyltar

Skyltar:C39-förbud mot att stanna och parkera
C35-förbud mot att parkera
B2-stopp
D2-påbjuden körbana
B7-mötande trafik har väjningsplikt
E17-Återvändsgränd
F24-färdriktning vid omledning
F26-körfält avstängt
X1-markeringspil
X2-markeringsskärm för hinder
X3-markeringsskärm för sidohinder H/V och V
E11-2-rekomenderad hastighet 30km
E11-3-rekomenderad hastighet 40km
E11-4-rekomenderad hastighet 40km
E11-5 rekomenderad hastighet 50km
E11-6 rekomenderad hastighet 60km
E11-8 rekomenderad hastighet 80km
A20-Varning för vägarbete
A21-slut på vägarbete
A11-varning för stenskott
A27-varning för svag vägkant
A22-varning för flerfärgssignal
A9-varning för farthinder
A10-varning för ojämn väg
B1-väjningsplikt
C31-9 hastighetsbegränsning (90km)
C31-8 hastighetsbegränsning (80km)
C31-7 hastighetsbegränsning (70km)
C31-5 hastighetsbegränsning (50km)
C1-förbud mot infart med fordon
B6-väjningsplikt
arbete på väg-2km
arbete på väg 0,2-3km
rek 30km – 200m
vakt-200m
vakt
Bilkö 0,2 – 1km
invänta lots
förbud gäller genomfart
varning tjälskador
olycka
Pris: 8 kr/st/dygn