Onsdag den 5 augusti kl 8:00-13:00

Liftutbildning

Anmälan till bokning@kranlyft.net eller telefon 0454-15600