Spikpistol MAX HN65

Panel/skivor

Användningsområde:Panel, skivor, förstärkningsregel
Arbetstryck:12-23 bar (högtryck 20bar)
Magasinkapacitet:400 spik
Luftförbrukning:1,7ℓ / skott vid 18 bars arbetstryck
Spiklängd:38 – 65 mm
Lutning spik:16gr
Vikt:2,1 kg
Tillval
Högtryckskompressor
Slangvinda högtryck 25-30m
Trådbandad spik 2,5×48, 2,5×64