Säkerhetsrem 6,8 – 11,4 kg

Säkerhetsrem för verktyg
1 för verktyg upp till 6,8 kg
1 för verktyg upp till 11,4 kg
Dessa hjälper till att undvika
arbetsplatsskador orsakade
av tappade verktyg