Kränsler högtryckstvätt hetvatten

Kränzler Högtryckstvätt Hetvatten Diesel

Arbetstryck: 175 bar
Vattenmängd:15 l/min
Matarvatten max temp. grader:60°C
Flottörtank:Ja
Sughöjd:Nej
Högtrycksslang:20 m
Elektrisk anslutning:400 V
Erfoderlig säkring:16 A
Anslutningskabel med stickpropp:7,5 m
Motoreffekt:4,8 kW
Max. vatten temperatur: 80-140°C
Ångläge max grader:140°C
Dieselförbrukning vid max upphettning:5,0 L/h
Längd:1 050 mm
Bredd:800 mm
Höjd:1 000 mm
Vikt:230 kg
Tillval
Extra hetvattenslang
Vattenslang
Förlängningskabel 16Ah